poliqrafiya xidmətləri. Assosiasiyanın mütəxəssisləri sizə xidmət göstərəcəklər.

Yalan detektoru xidməti poliqrafda yoxlanılacaq şəxsin razılığını tələb edir.

Poliqrafiya əvvəlcədən hazırlanmış, məzmunu və dili birliyin nümayəndəsi ilə əvvəlcədən razılaşdırılmalı olan suallara əsasən aparılır.

Poliqrafiya müayinəsindən sonra xüsusi proqramda qeydə alınan sual və cavablar nəhayət nəticə formasında formalaşacaq, burada suallara verilən cavabların ümumiləşdirilməsi poliqrafçı tərəfindən təqdim ediləcək, proqram göstəricisi öz əksini tapacaq ki, bu da deyilən cavabların düzgün və ya yanlış olması ehtimalının əsasını təşkil edəcək.

Bu xidmətdən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər istifadə edir, onu da qeyd etmək lazımdır ki, yalan detektoru məhkəmə icraatı istiqamətində yeni alternativ yaradır.